Tin mới:
  • Tuyển sinh cao đẳng Điều dưỡng chính quy - TUYỂN SINH CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG CHÍNH QUY NĂM 2016 Trường cao đẳng kỹ thuật Y – Dược Thăng Long thông báo tuyển sinh hệ chính quy cao đẳng Điều dưỡng. Thông tin chi tiết đính kèm văn bản cuối bài. I. Đối tượng tuyển sinh & thời gian khóa...
  • Tuyển sinh liên thông cao đẳng chính quy - TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG  NĂM 2016 Trường cao đẳng Y – Dược Thăng Long thông báo tuyển sinh liên thông cao đẳng Dược & cao đẳng Điều dưỡng. Thông tin chi tiết đính kèm văn bản cuối bài. I. Đối tượng tuyển sinh & thời gian khóa học +...
  • Liên thông ĐH điều dưỡng-ĐH Thành Tây - TUYỂN SINH LIÊN KẾT CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG NĂM 2016 Trường cao đẳng Y – Dược Thăng Long liên kết với trường Đại học Thành Tây thông báo tuyển sinh hệ đào tạo liên kết cử nhân Điều dưỡng đa khoa. Thông tin chi tiết đính kèm văn bản cuối bài. I. Đối...
  • Liên thông ĐH điều dưỡng-ĐH Trà Vinh - TUYỂN SINH LIÊN KẾT CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG NĂM 2016 ĐẠI HỌC CÔNG LẬP TRÀ VINH Trường cao đẳng Y – Dược Thăng Long liên kết với trường Đại học Trà Vinh thông báo tuyển sinh hệ đào tạo liên kết cử nhân Điều dưỡng đa khoa. Thông tin chi tiết đính kèm...
  • Tuyển sinh cao đẳng Dược chính quy - ed on 27/07/2016 by ngocnguyen TUYỂN SINH CAO ĐẲNG DƯỢC CHÍNH QUY NĂM 2016 Trường cao đẳng Y – Dược Thăng Long thông báo tuyển sinh hệ chính quy cao đẳng Dược. Thông tin chi tiết đính kèm văn bản cuối bài. I. Đối tượng tuyển sinh & thời gian...

Tuyển sinh[ View All ]

slider-ts-cd-dd

Tuyển sinh cao đẳng Điều dưỡng chính quy

post-fb-1

Tuyển sinh liên thông cao đẳng chính quy

TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG  NĂM 2016 Trường cao đẳng Y – Dược Thăng Long thông báo tuyển sinh liên thông cao đẳng Dược & cao đẳng Điều dưỡng. Thông tin chi tiết đín...
slider-ts-lien-ket-dh-thanh-tay

Liên thông ĐH điều dưỡng-ĐH Thành Tây

slider-ts-lien-ket-dh-tra-vinh

Liên thông ĐH điều dưỡng-ĐH Trà Vinh

TUYỂN SINH LIÊN KẾT CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG NĂM 2016 ĐẠI HỌC CÔNG LẬP TRÀ VINH Trường cao đẳng Y – Dược Thăng Long liên kết với trường Đại học Trà Vinh thông báo tuyển si...

Đào tạo[ View All ]

Tuyển sinh cao đẳng Điều dưỡng chính quy

Tuyển sinh cao đẳng Điều dưỡng chính quy

TUYỂN SINH CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG CHÍNH QUY NĂM 2016 Trường cao đẳng kỹ thuật Y – Dược Thăng Long thông báo tuyển sinh...
Tuyển sinh liên thông cao đẳng chính quy

Tuyển sinh liên thông cao đẳng chính quy

TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG  NĂM 2016 Trường cao đẳng Y – Dược Thăng Long thông báo tuyển sinh liên thông cao đẳng Dược...
Liên thông ĐH điều dưỡng-ĐH Thành Tây

Liên thông ĐH điều dưỡng-ĐH Thành Tây

TUYỂN SINH LIÊN KẾT CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG NĂM 2016 Trường cao đẳng Y – Dược Thăng Long liên kết với trường Đại học Thành...
Liên thông ĐH điều dưỡng-ĐH Trà Vinh

Liên thông ĐH điều dưỡng-ĐH Trà Vinh

TUYỂN SINH LIÊN KẾT CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG NĂM 2016 ĐẠI HỌC CÔNG LẬP TRÀ VINH Trường cao đẳng Y – Dược Thăng Long...
Tuyển sinh cao đẳng Dược chính quy

Tuyển sinh cao đẳng Dược chính quy

ed on 27/07/2016 by ngocnguyen TUYỂN SINH CAO ĐẲNG DƯỢC CHÍNH QUY NĂM 2016 Trường cao đẳng Y – Dược Thăng Long thông báo...

Đoàn TN[ View All ]

slider-ts-cd-dd

Tuyển sinh cao đẳng Điều dưỡng chính quy

post-fb-1

Tuyển sinh liên thông cao đẳng chính quy

TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG  NĂM 2016 Trường cao đẳng Y – Dược Thăng Long thông báo tuyển sinh liên thông cao đẳng Dược & cao đẳng Điều dưỡng. Thông tin chi tiết đín...
slider-ts-lien-ket-dh-thanh-tay

Liên thông ĐH điều dưỡng-ĐH Thành Tây

slider-ts-lien-ket-dh-tra-vinh

Liên thông ĐH điều dưỡng-ĐH Trà Vinh

TUYỂN SINH LIÊN KẾT CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG NĂM 2016 ĐẠI HỌC CÔNG LẬP TRÀ VINH Trường cao đẳng Y – Dược Thăng Long liên kết với trường Đại học Trà Vinh thông báo tuyển si...
slider-ts-cd-duoc

Tuyển sinh cao đẳng Dược chính quy

HS - SV[ View All ]

slider-ts-cd-dd

Tuyển sinh cao đẳng Điều dưỡng chính quy

post-fb-1

Tuyển sinh liên thông cao đẳng chính quy

TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG  NĂM 2016 Trường cao đẳng Y – Dược Thăng Long thông báo tuyển sinh liên thông cao đẳng Dược & cao đẳng Điều dưỡng. Thông tin chi tiết đín...
slider-ts-lien-ket-dh-thanh-tay

Liên thông ĐH điều dưỡng-ĐH Thành Tây

slider-ts-lien-ket-dh-tra-vinh

Liên thông ĐH điều dưỡng-ĐH Trà Vinh

TUYỂN SINH LIÊN KẾT CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG NĂM 2016 ĐẠI HỌC CÔNG LẬP TRÀ VINH Trường cao đẳng Y – Dược Thăng Long liên kết với trường Đại học Trà Vinh thông báo tuyển si...
slider-ts-cd-duoc

Tuyển sinh cao đẳng Dược chính quy